19-04-2017

Czech Minority Coproduction Grants 2017

PROJECT DIRECTOR PRODUCTION COMPANY WEBSITE AMOUNT OF GRANT
With a Sharp Knife/Ostrým nožom Teodor Kuhn nutprodukce www.nutprodukce.cz

€67,403/

1.8m CZK

Is This What You Were Born For?/Pro tohle ses narodil? Radu Jude endorfilm www.endorfilm.cz

€149,785/

4m CZK

Mercy/Milost Jan Jakub Kolský Mimesis Film www.mimesis.cz

€187,230/

5m CZK

Occupation 1968/Okupace 1968 Peter Kerekes HYPERMARKET FILM www.hypermarketfilm.cz

€56,169/

1.5m CZK

Carnival/ Fašiangy Ivo Trajkov i/o post www.iopost.cz

€149,785/

4m CZK

Effect Vasulka/Efekt Vašulka Hrafnhildur Gunnarsdottir Produkce Radim Procházka www.radimprochazka.com

€52,424/

1.4m C ZK

Somewhere-Ceva Paul Muresan MAUR film www.maurfilm.com

€14,978/

400,000 CZK

Virgin or Eagle/Panna nebo orel Nicolae Constantin Tănase Xova Film www.xovafilm.cz

€29, 957/

800,000 CZK

Nomad in the City/ Nomád ve městě Anja Sauve Clubb CINEPOINT none

€37,446/

1m CZK

The Interpreter/ Tlumočník Martin Šulík IN Film Praha www.infilm.cz

€149,785/

4m CZK

BILLE Ināra Kolmane MasterFilm www.masterfilm.cz

€93,625/

2, 5mCZK

FUGA Agnieszka Smoczyńska AXMAN PRODUCTION www.axmanproduction.com

€97,360/

2,6m CZK