04-09-2008

Films screening at the 33rd Polish Film Festival in Gdynia

  The main competition 33rd PFFF:

  1. 1 0_1_0 - reż. 0_1_0 - dir. Piotr Łazarkiewicz Peter Lazarkiewicz
  2. 2 33 sceny z życia - reż. 33 scenes from the life - dir. Małgorzata Szumowska Malgorzata Szumowska
  3. 3 Boisko bezdomnych - reż. Sports homeless - dir. Kasia Adamik Kasia Adamik
  4. 4 Bracia Karamazow - reż. The Brothers Karamazov - dir. Petr Zelenka Petr Zelenka
  5. 5 Cztery noce z Anną - reż. Four nights with Anna - dir. Jerzy Skolimowski Jerzy Skolimowski
  6. 6 Droga do Raju - reż. The road to Paradise - dir. Gerwazy Reguła Gerwazy rule
  7. 7 Drzazgi - reż. Drzazgi - dir. Maciej Pieprzyca Maciej Lepidium
  8. 8 Jeszcze nie wieczór - reż. Not yet evening - dir. Jacek Bławut Jacek Bławut
  9. 9 Lejdis - reż. Lejdis - dir. Tomasz Konecki Thomas Konecki
  10. 10 Lekcje Pana Kuki - reż. Lessons Lord Kuki - dir. Dariusz Gajewski Dariusz Gajewski
  11. 11 Mała Moskwa - reż. Little Moscow - dir. Waldemar Krzystek Waldemar Krzystek
  12. 12 Niezawodny system - reż. A reliable system - dir. Izabela Szylko Isabella Szylko
  13. 13 Ranczo Wilkowyje - reż. Ranch Wilkowyje - dir. Wojciech Adamczyk Wojciech Adamczyk
  14. 14 Rysa - reż. Rysa - dir. Michał Rosa Michal Rosa
  15. 15 Senność - reż. Sleepiness - dir. Magdalena Piekorz Magdalena Piekorz
  16. 16 Serce na dłoni - reż. The heart on his sleeve - dir. Krzysztof Zanussi Krzysztof Zanussi


  Panorama Polskiego Kina: Polish Panorama Cinemas:

  1. 1 Jak żyć? How to live? - reż. -- Dir. Szymon Jakubowski Simon Jakubowski
  2. 2 Mała wielka miłość - reż. Small great love - dir. Łukasz Karwowski Lukasz Karwowski
  3. 3 Nie kłam kochanie - reż. Do not belive baby - dir. Piotr Wereśniak Peter Wereśniak
  4. 4 Pryzmat zbrodni - reż. Prism crimes - dir. Jarek Kupść Rodrigo Kupść
  5. 5 Rozmowy nocą - reż. Called night - dir. Maciej Żak Maciej Żak
  6. 6 Skorumpowani - reż. Skorumpowani - dir. Jarosław Żamojda Jaroslaw Żamojda
  7. 7 Stary człowiek i pies - reż. Old man and dog - dir. Witold Leszczyński, Andrzej Kostenko Witold Leszczynski, Andrzej Kostenko
  8. 8 Teraz i zawsze - reż. Now and always - dir. Artur Pilarczyk Artur Pilarczyk


  Uwaga! Attention! Sekcja „Panorama polskiego kina" może zostać powiększona o filmy, które zostały wyprodukowane jako koprodukcje. The "Panorama of the Polish cinema" can be increased by the films that were produced as a co-production.


  Konkurs kina niezależnego: The independent cinema:

  1. 1 Antara - reż. Antara - dir. Izabela Przylipiak Isabella Przylipiak
  2. 2 Dla Ciebie i Ognia - reż. For you and Fire - dir. Tomasz Zasada, Mateusz Jemioł The principle of Thomas, Matthew Jemioł
  3. 3 Ego - reż. Ego - dir. Krzysztof Jankowski Krzysztof Jankowski
  4. 4 Klinika - reż. Clinic - dir. Anna Maciejowska Anna Maciejowska
  5. 5 Manfred Tryb - reż. Manfred mode - dir. Tomasz Karpowicz Thomas Karpowicz
  6. 6 Marta - reż. Marta - dir. Adam Uryniak Adam Uryniak
  7. 7 Może tak być - reż. This may be - dir. Robert Wist Robert Wist
  8. 8 Nie ma o czym milczeć - reż. It is not about being silent - dir. Maciej Buchwald Maciej Buchwald
  9. 9 Ocalony - reż. Ocalony - dir. Alan Uran Alan Uranium
  10. 10 Okazja - reż. Bargain - dir. Krzysztof Ryczek Krzysztof Ryczek
  11. 11 Raz, dwa, trzy - reż. One, two, three - dir. Aleksandra Ząb Alexander Zab
  12. 12 Różowy klucz - reż. Pink key - dir. Franciszek Dzida Francis Dzida
  13. 13 Rubinowe gody - reż. Rubinowe gody - dir. Andrzej Mańkowski Andrzej Mańkowski
  14. 14 Świtem - reż. Świtem - dir. Grzegorz Szarafiński Grzegorz Szarafiński
  15. 15 Wesołych Świąt - reż. Merry Christmas - dir. Tomasz Jurkiewicz Thomas Jurkiewicz
  16. 16 Wszystko, co najlepsze - reż. All the best - dir. Mathias Mezler Mathias Mezler
  17. 17 Związek na odległość - reż. The relationship at a distance - dir. Dominik Matwiejczyk Dominik Matwiejczyk


  Konkurs etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych studentów szkół filmowych: Competition fiction shorts and feature films diploma students of film schools:

  1. 1 Aria Diva - reż. Aria Diva - dir. Agnieszka Smoczyńska Agnieszka Smoczyńska
  2. 2 Bez wizy - reż. Without a visa - dir. Bartosz Paduch Bartosz Paduch
  3. 3 Czego nikt nie wie - reż. What no one knows - dir. Maciej Prykowski Maciej Prykowski
  4. 4 Czerwona kropka - reż. The red dot - dir. Linn Karen Foerland, Mariko Saga Karen Linn Foerland, Mariko Saga
  5. 5 Dear World - reż. Dear World - dir. Kei Ishikawa Kei Ishikawa
  6. 6 Dokładnie tam - reż. Exactly there - dir. Cezary Iber Cezary Iber
  7. 7 Dzieci i ryby głosu nie mają - reż. Children and the fish have no voice - dir. Miron Wojdyło Miron Wojdyło
  8. 8 Dziewczyny - reż. Girls - dir. Monika Filipowicz Monika Filipowicz
  9. 9 Historia Samotności - reż. History Samotności - dir. Mathew Szymanowski Mathew Szymanowski
  10. 10 Jak to jest być moją matką - reż. How can this be my mother - dir. Norah McGettigan Norah McGettigan
  11. 11 Lalki - reż. Dolls - dir. Aleksandra Bober-Karwowska Alexander Bober-Karwowska
  12. 12 Luksus - reż. Luxury - dir. Jarosław Sztandera Jaroslaw Sztandera
  13. 13 Meles Meles - reż. Meles Meles - dir. Jędrzej Bączyk Jędrzej Bączyk
  14. 14 Myjnia - reż. Wash - dir. Jan P. Matuszyński John P. Matuszynski
  15. 15 Nagle na zawsze - reż. Suddenly forever - dir. Zbigniew Bzymek Zbigniew Bzymek
  16. 16 Pan Much - reż. Mr. Much - dir. Marcin Władyniak Marcin Władyniak
  17. 17 Papieros - reż. Cigarette - dir. Leszek Korusiewicz Leszek Korusiewicz
  18. 18 Pralnia - reż. Laundry - dir. Michał Dąbal Michael Dąbal
  19. 19 Syjamoza - reż. Syjamoza - dir. Bartosz Warwas Bartosz Warwas
  20. 20 Szafy - reż. Cabinets - dir. Karol Moch Charles Moch
  21. 21 Trening - reż. Timed - dir. Julia Kolberger Julia Kolberger
  22. 22 Ty i ja - reż. You and me - dir. Monika Filipowicz Monika Filipowicz
  23. 23 Universal spring - reż. Universal spring - dir. Anna Karasińska Anna Karasińska
  24. 24 W drodze - reż. By way - dir. Paweł Wysoczański Paul Wysoczański
  25. 25 Warszawianka - reż. Warszawianka - dir. Marcin Maziarzewski Marcin Maziarzewski
  26. 26 Wschód - reż. East - dir. Stefan Kubicki Stefan Kubicki
  27. 27 Za horyzont - reż. With the horizon - dir. Jakub Czekaj James Wait
  28. 28 Zabłąkane sny - reż. Zabłąkane dreams - dir. Marek Birner Marek Birner


  Najlepszy film Konkursu głównego zostanie uhonorowany Wielką Nagrodą „Złotych Lwów". Best Film Competition will be the main Grand Prize awarded the "Golden Lviv." Przyznana zostanie również Nagroda „Srebrnych Lwów" oraz nagrody indywidualne: za reżyserię, scenariusz, debiut reżyserski, debiut aktorski, rolę kobiecą, rolę męską, zdjęcia, muzykę, scenografię, drugoplanowe role kobiecą i męską, dźwięk, montaż i kostiumy. The Award will also be "Srebrnych Lviv and the individual awards: for best director, screenplay, directing debut, actor's debut, the role of women, male role, photos, music, scenery, the secondary roles of male and female, sound, costumes and assembly. Laureata „Złotych Lwów" wybierze Jury pod przewodnictwem reżysera Roberta Glińskiego. Laureata "Golden Lviv" choose the jury, chaired by the director Robert Glinski.

  Nagrodzone zostaną również najlepsze filmy w Konkursie kina niezależnego i Konkursie młodego kina. The prize-winning films will also be the best in the independent cinema and the young cinema competition. Jury, na czele którego stanie reżyser Sławomir Fabicki, przyzna oprócz tego - w obu wymienionych konkursach - nagrody specjalne. The jury, chaired by the state director Slawomir Fabicki, in addition to the grant - in both competitions - the special prize.